Anketa

U skladu s politikom kvaliteta, Tehnograd inženjering d.o.o. sprovodi merenje zadovoljstva klijenata s ciljem poboljšanja kvaliteta svojih proizvoda i unapredenja poslovnih odnosa, te povecanja i zadovoljstva kupaca.

Informacije o zadovoljstvu primarna su pomoc za ispravljanje grešaka i povecanja kvaliteta, te Vas molimo da kao naš cenjeni kupac, popunite sledeci upitnik o Vašem zadovoljstvu i uputite sve komentare, primedbe ili predloge radi unapredenja našeg buduceg poslovanja.

Povratne informacije analiziramo i nastojimo da ih u najkracem roku, usvojimo, u želji da se prilagodimo Vama.

Zahvaljujemo se na saradnji i iskazanom poverenju. S poštovanjem Techno inženjering d.o.o.

Prilikom popunjavanja ankete, molimo Vas da definišete vrednost katakteristike od 1 do 5

1. Kvalitet proizvoda

Ocena:
Važnost:

2. Cena

Ocena:
Važnost:

3. Valuta plaćanja

Ocena:
Važnost:

4. Poštovanje rokova izrade

Ocena:
Važnost:

5. Poštovanje rokova isporuke

Ocena:
Važnost:

6. Profesionalnost osoblja prodaje

Ocena:
Važnost:

7. Jasne i definisane ponude

Ocena:
Važnost:

8. Ažurnost i kooperativnost u administrativno-finansijskim poslovima

Ocena:
Važnost:

9. Brzina rešavanja reklamacija

Ocena:
Važnost:

Molimo Vas da, ukoliko je to prihvatljivo za Vas, uporedite naš proizvod i usluge sa proizvodima i usulugom naših konkurenata:

1. Kvalitet proizvoda

2. Cena

3. Poštovanje roka isporuke

4. Poštovanje roka izrade

Ukoliko imate neke primedbe, sugestije ili predloge, koji bi mogli doprineti poboljšanje naše poslovne saradnje, molimo Vas navedite ih:

Obostrano nosive, Q-MREŽE

Obostrano nosive armaturne mreže Tehnograd izrađene su od paralelnih hladno vučeni čeličnih žica, propisanih mehaničkih i hemijskih karakteristikama, međusobno ukrštenih pod pravim uglom. Na mestima ukrštanja su čvrsto povezana elektrootpornim zavarivanjem. Šipke su ukrštene u obliku kvadrata, pri čemu su kod Q mreža nosive i dužne i poprečne (obostrano nosive).

Prečnik uzdužnih (D) i poprečnih (d) šipki, stndarnih mreža, je od žica prečnika 4 do 10 mm, a njihov osni razmak je od 100 do 250 mm, pri čemu težina same mreže zavisi upravo od ovih elemenata. Stadardna dimenzija mreže je 2150x6000mm. Standardni tipovi mreža se proizvode u serijama, prema planu proizvodnje, tako da ih uvek ima na zalihama.

Laboratorija Tehnograd vrši ispitivanje ulazne sirovine, poluproizvoda i gotovo proizvoda, što omogućava dobijanje armaturne mreže koja u potpunosti zadovoljava kvalitet koji je propisan standardom SRPS EN 10080. Radi zažtite svojih proizvoda, na svaki 20cm žice armaturne mreže, utisnut je znak TEHNOGRAD, tako da u svakom momentu stojima iza kvaliteta svojih proizvoda.


Bez obzira na način manipulacije Tehnograd armaturnim mrežama, a pogotovo tokom njenog utovara, transporta i istovara ne može doći do pucanja vara.Dimenzionalne karakteristike:
 • a - osno rastojanje uzdužnih zica (mm)
 • i - osno rastojanje poprecnih žica (mm)
 • D - precnik uzdužnih žica (mm)
 • d - precnik poprecnih žica (mm)

Uzdužno nosive, R-MREŽE

Uzdužno nosive armaturne mreže Tehnograd, izrađene su od paralelnih hladno vučeni čeličnih žica, propisanih mehaničkih i hemijskih karakteristikama, međusobno ukrštenih pod pravim uglom. Na mestima ukrštanja su čvrsto povezana elektrootpornim zavarivanjem. Šipke su ukrštene u obliku pravougaonika, pri čemu su kod ovo tipa mreža nosive dužne šipke (uzdužno nosive).

Prečnik uzdužnih (D) i poprečnih (d) šipki, standarnih mreža, je od žica prečnika 4 do 10 mm, a njihov osni razmak je od 100 do 250 mm, pri čemu težina same mreže zavisi upravo od ovih elemenata. Standardna dimenzija mreže je 2150x6000mm. Standardni tipovi mreža se proizvode u serijama, prema planu proizvodnje, tako da ih uvek ima na zalihama.

Laboratorija Tehnograd vrši ispitivanje ulazne sirovine, poluproizvoda i gotovo proizvoda, što omogućava dobijanje armaturne mreže koja u potpunosti zadovoljava kvalitet koji je propisan standardom SRPS EN 10080. Radi zažtite svojih proizvoda, na svaki 20cm žice armaturne mreže, utisnut je znak TEHNOGRAD, tako da u svakom momentu stojima iza kvaliteta svojih proizvoda.


Bez obzira na nacin manipulacije Tehnograd armaturnim mrežama, a pogotovo tokom njenog utovara, transporta i istovara ne može doci do pucanja vara.


Dimenzionalne karakteristike:
 • a - osno rastojanje uzdužnih žica (mm)
 • i - osno rastojanje poprecnih žica (mm)
 • D - precnik uzdužnih žica (mm)
 • d - precnik poprecnih žica (mm)

Poprečno nosive, T-MREŽE

Poprečno nosive armaturne mreže Tehnograd, izrađene su od paralelnih hladno vučeni čeličnih žica, propisanih mehaničkih i hemijskih karakteristikama, međusobno ukrštenih pod pravim uglom. Na mestima ukrštanja su čvrsto povezane elektrootpornim zavarivanjem. Šipke su ukrštene u obliku pravougaonika, pri čemu su kod ovo tipa mreža nosive poprečne šipke (poprečno nosive).

U mogućnosti smo da izađemo u susret svakom Vašem drugom zahtevu, po pitanju proizvodnje mreža. Tako da proizvodimo specijalne mreže koje se proizvode prema zahtevima kupaca.

Laboratorija Tehnograd vrši ispitivanje ulazne sirovine, poluproizvoda i gotovo proizvoda, što omogućava dobijanje armaturne mreže koja u potpunosti zadovoljava kvalitet koji je propisan standardom SRPS EN 10080. Radi zažtite svojih proizvoda, na svaki 20cm žice armaturne mreže, utisnut je znak TEHNOGRAD, tako da u svakom momentu stojima iza kvaliteta svojih proizvoda.

Obrađeno betonsko gvožđe

Tehnograd u sklopu proizvodnog pogona Beranovac poseduje savremeni armirački pogon, opremljen mašinama renomiranog proizvođača MEP iz Italije. Betonsko gvožđe, glatko i rebrasto, se obrađuje na nekim od sledećih automatizovanih mašinama:

 • Syntax Line 25
 • Syntax 20
 • Format 14
 • Format 16
 • Focus 12
 • Format 16 HS 3D

Pored navedenih mašina, Tehnograd poseduje i veliki broj neautomatizovanih mašina za ispravljanje, sečenje i savijanje betonskog gvožđa.

Primenom obrađenog betonskog gvožđa, armirači radovi na građevinskim objektima svode se samo na ugrađivanje obrađenog gvožđa u oplatu i njihovo povezivanje na mestima preklopa, čime se dolazi do velike uštede u vremenu gradnje.

Osnovni načini obrade armature u armiračkom pogoni Tehnograd su ispravljanje i sečenje na zadatu dimenziju, savijanje na zadatu dimenziju i izrada uzengija (standardnih oblika i dimenzija i prema zahtevu kupca).

Generalno, u mogućnosti smo da Vam ponudimo sve vrste obrade betonskog gvožđa, od proste (bez savijanja), preko srednje složena (do dva savijanja), pa do složene (preko dva savijanja)., tako da smo u mogućnosti da odgovorimo apsolutno svakom zahtevu kupca.

Hladno valjana žica

Tehnološkim postupkom hladnim valjanjem sa i bez orebravanja, toplovaljana žica se postavlja na mašinu za kalibraciju, gde se vrši njen proces kalibrisanja do mehaničkih karakteristika, definisanim standardom SRPS EN 10080:2008. Tehnograd proizvodi i orebrenu i glatku hladno valjanu žicu, prečnika od ∅4.0 do ∅10.0.

Ovako dobijena hladno valjana čelićna žica koristi se za izradu armaturnih mreža i rešetkastih nosača, kao i za namene koje zadovoljavaju raznovrsne potrebe u građevinarstvu.

FERT GREDICE

Idealnom kombinacijom kvalitetne opeke i Tehnograd binora, proizvodimo Fert gredice sa i bez dodatnih ojacanja.

Proces proizvodnje Fert gredica vrši se na automatizovanoj mašini.

Rešetkasti nosač - BINOR

Rešetkasti nosač-binor je specifičan oblik građevinske armature. Trouglastog je oblika, i sastoji se od dve uzdužne šipke u donjem pojasu i jedne u gornjem pojasu, koje su međusobno povezane djagonalnom žicom, postupkom elektrotpornog tačkastog zavarivanja. Gornja i donje šipke su izrađene od orebrene hladno vučene žice dok je dijagonalna izrađena od glatke žice.

Primena binora je raznovrsna i omogućava uštedu u količini materijala i u vremenu, jer se njihovom primenom izbegava dugotrajan rad na ugrađivanju klasične armature, a samim tim se skraćuje i celokupni period gradnje objekta.

Standardna visina binora je 90 i 120mm. Standardna dužina je 12m, s tim sto proizvodimo i binore prema specifikaciji kupca.

Laboratorija Tehnograd vrši ispitivanje ulazne sirovine, poluproizvoda i gotovo proizvoda, što omogućava dobijanje binora koji u potpunosti zadovoljava kvalitet koji je propisan standardom SRPS EN 10080. Radi zaštite svojih proizvoda, na svaki 20cm žice, utisnut je znak TEHNOGRAD, tako da u svakom momentu stojima iza kvaliteta svojih proizvoda.

Trgovina

Pored prodaje sopstvenih proizvoda, Tehnograd se bavi i prodajom glatkog i rebrastog betonskog gvožđa, paljene žice, eksera i cementa.