Anketa

U skladu s politikom kvaliteta, Tehnograd inženjering d.o.o. sprovodi merenje zadovoljstva klijenata s ciljem poboljšanja kvaliteta svojih proizvoda i unapredenja poslovnih odnosa, te povecanja i zadovoljstva kupaca.

Informacije o zadovoljstvu primarna su pomoc za ispravljanje grešaka i povecanja kvaliteta, te Vas molimo da kao naš cenjeni kupac, popunite sledeci upitnik o Vašem zadovoljstvu i uputite sve komentare, primedbe ili predloge radi unapredenja našeg buduceg poslovanja.

Povratne informacije analiziramo i nastojimo da ih u najkracem roku, usvojimo, u želji da se prilagodimo Vama.

Zahvaljujemo se na saradnji i iskazanom poverenju. S poštovanjem Techno inženjering d.o.o.

Prilikom popunjavanja ankete, molimo Vas da definišete vrednost katakteristike od 1 do 5

1. Kvalitet proizvoda

Ocena:
Važnost:

2. Cena

Ocena:
Važnost:

3. Valuta plaćanja

Ocena:
Važnost:

4. Poštovanje rokova izrade

Ocena:
Važnost:

5. Poštovanje rokova isporuke

Ocena:
Važnost:

6. Profesionalnost osoblja prodaje

Ocena:
Važnost:

7. Jasne i definisane ponude

Ocena:
Važnost:

8. Ažurnost i kooperativnost u administrativno-finansijskim poslovima

Ocena:
Važnost:

9. Brzina rešavanja reklamacija

Ocena:
Važnost:

Molimo Vas da, ukoliko je to prihvatljivo za Vas, uporedite naš proizvod i usluge sa proizvodima i usulugom naših konkurenata:

1. Kvalitet proizvoda

2. Cena

3. Poštovanje roka isporuke

4. Poštovanje roka izrade

Ukoliko imate neke primedbe, sugestije ili predloge, koji bi mogli doprineti poboljšanje naše poslovne saradnje, molimo Vas navedite ih:POLITIKA KVALITETA


TEHNOGRAD INŽENJERING ima cilj da bude među vodećim proizvođačima kvalitetnih žičanih armatura i obrađenog betonskog čelika.

Ovom Politikom zaposleni se obavezuju da će uspostaviti, održavati i neprekidno poboljšavati svoj sistem menadžmenta kvaliteta saglasno zahtvima SRPS ISO 9001:2008.

Ovu nameru ostvarićemo:

Ja sam kao direktor čvrsto opredeljen za poštovanje navedenih načela i to očekujem od svakog zaposlenog.

Svi zaposleni su obavezni da izvršavaju svoje radne zadatke u skladu sa ovom Politikom, utvrđenim ciljevima kvaliteta i odgovorni su za njeno sprovođenje.Sertifikat Tehnograd Kraljevo

Kraljevo, septembar 2013.godMilun Jovanović, direktor